Minstens 95 procent van digitale indicatie aanvragen in Wlz binnen zeven werkdagen behandeld

Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) beoordeelt of een cliënt recht heeft op zorg op grond van de wet langdurige zorg (Wlz). Uitgaande van de wettelijke afhandeltermijn heeft het CIZ zes weken om de indicatie aanvraag te behandelen. Deze termijn van zes weken is lang voor zowel de cliënt en zijn omgeving als de betrokken zorgprofessionals. Het CIZ heeft daarom een aangepaste werkwijze ontwikkeld onder de noemer CIZ Versnelt. Het doel van het project CIZ Versnelt was dat op 1 juli 2020 95 procent van de indicatie aanvragen ingediend via online portaal Portero structureel binnen zeven werkdagen afgehandeld moest zijn. Het CIZ heeft dit doel behaald.

Versnelling

In de periode 1 april tot 1 juli 2020 werd bij 96 procent van de CIZ Versnelt-besluiten de beoogde doorlooptijd van zeven werkdagen behaald; 66 procent werd zelfs binnen drie werkdagen afgerond. Daarnaast blijkt uit de evaluatie van het CIZ dat er over de gehele lijn een substantiële versnelling van de indicatiestelling is gerealiseerd.

Positieve effecten

Deze CIZ Versnelt werkwijze leverde zowel voor cliënten, zorgaanmelders en zorgaanbieders als voor de werkvoorraad en doorlooptijd binnen het CIZ zelf positieve effecten op. Bovendien is de klant­tevredenheid toegenomen. De werkwijze wordt alleen toegepast op de aanvragen die via het digitale portaal Portero binnenkomen. De ambitie blijft om ook voor de resterende 30 procent van de aanvragen, die niet in aanmerking komen voor de CIZ Versnelt werkwijze, het indicatieproces verder te versnellen.

Meer informatie en veelgestelde vragen over CIZ versnelt kunt u lezen op de website van het CIZ of in de Kamerbrief hierover.

Beeld: ©CIZ