Anders verantwoorden door zorgaanbieders vermindert regeldruk

Vanaf eind 2019 kunnen maximaal 20 Wlz-aanbieders meedoen aan een experiment van de NZa om het proces van verantwoorden te vereenvoudigen. Na akkoord op de aanvraag door de NZa kan een zorgaanbieder aan de slag. Hans Hendriks, senior beleidsmedewerker bij de NZa en projectleider van het experiment met de naam ‘Anders verantwoorden’, geeft inzicht in wat het experiment tot nu heeft gebracht en vertelt over het eerste succes.

Tot nu toe hebben zeven zorgaanbieders een aanvraag ingediend. Hans Hendriks beoordeelt samen met zijn team deze aanvragen. Als een experiment slaagt, kijkt de NZa naar de mogelijkheden om de landelijke NZa regelgeving aan te passen. Het experiment mag maximaal 5 jaar duren en heeft als einddatum 31 december 2023. Tot dat moment kunnen zorgaanbieders zich aanmelden.

Aanvraag concreet maken

De aanvraag om te mogen experimenteren met anders verantwoorden blijkt soms een uitdagend proces te zijn. Sommige zorgaanbieders vinden het lastig om concreet te verwoorden waar ze mee aan de slag willen en wat hun doel is binnen het experiment. ‘Dan gaan wij graag het gesprek aan om mee te denken en door te vragen, en daar gaat de zorgaanbieder weer mee verder.’ Op dit moment zijn Hans en zijn team vooral bezig met het beoordelen van de aanvragen. Door de coronacrisis hebben sommige zorgaanbieders hun aanvraag uitgesteld.

Experiment

Bij deelname aan het experiment kan een zorgaanbieder samen met het zorgkantoor de mogelijkheden bespreken om de administratieve lasten te verlagen. Zorgkantoren zijn zelfstandig werkende kantoren die helpen bij het regelen of bemiddelen in langdurige zorg voor cliënten. In dit gesprek tussen zorgaanbieder en zorgkantoor staat de vraag centraal welke onnodige lasten de regelgeving van de NZa veroorzaakt en hoe je deze lasten kunt verminderen tijdens het experiment. Dat kan per zorgaanbieder verschillen. Dit betekent dat een zorgaanbieder tijdens het experiment moet aantonen hoe hij op een andere manier verantwoording kan afleggen die voor hem minder lastendruk oplevert, en waarbij hij nog steeds aan de wettelijke regels voldoet. In geval van een succesvol experiment onderzoekt de NZa of zij haar landelijke regelgeving kan aanpassen zodat andere zorgaanbieders ook profijt hebben van het experiment.

Eerste succes

Twee zorgaanbieders hebben inmiddels toestemming om anders te verantwoorden. Wat gaan zij anders doen?

‘Op twee momenten vindt een uitgebreide controle plaats op een declaratie. Hiermee wordt bedoeld of verplichte gegevens zoals het BSN-nummer, de geboortedatum en de gedeclareerde tarieven juist zijn. Daarnaast vinden ook steekproeven plaats om extra te controleren of de declaraties helemaal in orde zijn. Daaruit blijken geen fouten meer aan het licht te komen. Die steekproeven zijn daarmee een voorbeeld van onnodige administratieve lasten, dus die kunnen eruit.’

Eigen regie

Een ander voorbeeld van hoe het experiment kan bijdragen aan het verminderen van regeldruk zit op het aantonen van eigen regie door een zorgaanbieder. Het experiment nodigt uit om te onderzoeken hoe een zorgaanbieder op een andere manier kan aantonen dat ze regie voeren over het verbeteren van de zorg en de organisatie. De controleprotocollen van de NZa zijn nu voornamelijk gericht harde cijfers als aantallen, tarieven, kosten en opbrengsten. Hierop moeten het zorgkantoor en de NZa akkoord geven. De vraag is of deze manier van verantwoorden ook anders kan.

Hans: ‘Veel zorgaanbieders voeren medewerkers- en/of cliënttevredenheidsonderzoeken uit. Die zachtere cijfers vormen een onderbouwing en toelichting op de harde cijfers en zijn dan graadmeters voor het aantonen van die eigen regie. Controlevragen vanuit de NZa kunnen ze voorkomen door deze cijfers en andere aanvullende informatie gezamenlijk als verantwoording aan te leveren. Dan hebben ze minder administratieve lasten en tegelijkertijd meer regie.’

Er wordt geëvalueerd hoe ook na 2023 zorgaanbieders nieuwe manieren van verantwoorden kunnen toepassen.

Wilt u ook meedoen aan het experiment?

Lees er meer over en meld u aan bij de NZa.

Het dubbel registreren kun je terugvoeren op één van de vijf oorzaken van regeldruk die Vilans heeft gevonden, namelijk “Werkprocessen zijn niet efficiënt”. Lees meer over in het eerder gepubliceerde rapport en de factsheet.