18. Versnelling geven aan het digitaliseren van gegevensoverdracht (op schema)

Via de subsidieregeling 'InZicht' (voorheen Vipp Care) een versnelling geven aan het digitaliseren van gegevensoverdracht tussen client en professionals en professionals onderling. Hiermee overbodige administratie (overtypen van gegevens) voorkomen.

Doel: Minder administratieve lasten bij gegevensoverdracht.

Toelichting: InZicht is het programma van VWS dat de elektronische gegevensuitwisseling in de langdurige zorg versnelt. Gegevensuitwisseling tussen cliënt en zorgprofessional, tussen zorgprofessionals onderling én tussen de langdurige en curatieve zorg. InZicht richt zich op versnelling van elektronische gegevensuitwisseling binnen de modules eOverdracht, persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) en medicatie. Deze zijn beproefd in 16 proeftuinen. Bekijk eerder gepubliceerde informatie over proeftuinen.

Bij een verpleegkundige overdracht moet elke verpleegkundige of verzorgende nu nog gegevens uit andere organisaties in het eigen systeem invoeren. Dit kost veel tijd, is niet efficiënt en foutgevoelig. Met eOverdracht is er nu een elektronische manier om gegevens efficiënt en foutloos te registreren en over te dragen. Bij de overplaatsing van een cliënt kunnen verpleegkundigen en verzorgenden hierdoor de voor hen relevante zorggegevens uitwisselen en hergebruiken. Zo kunnen zij de zorg beter continueren. Bovendien kan hiermee een verwachte tijdwinst (minder overtypen, knippen en plakken) van ongeveer 20 minuten per overdracht worden behaald. 

In een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) kunnen cliënten op één plek inzage krijgen in hun eigen gegevens bij verschillende zorgaanbieders en ook eigen gegevens over hun gezondheid verzamelen. Denk bijvoorbeeld aan het aantal stappen op een dag, de hartslag via een smartwatch of de dagelijkse bloeddruk via thuismeetapparatuur. Hierdoor heeft de cliënt meer regie en controle. Ook er kunnen tussentijds gegevens met zorgprofessionals worden gedeeld, vragenlijst voorafgaand aan een gesprek worden ingevuld en fouten in de gegevens door cliënten zelf worden geconstateerd en gemeld. Dit bespaart tijd en vermindert de kans op fouten.

Voor medicatie worden toedienlijsten nu nog handmatig actueel gehouden, straks wordt dat geautomatiseerd en hebben de apothekers altijd een actueel overzicht en zijn geen tijd kwijt met bijwerken van de lijsten en afhandelen van telefoontjes van zorgprofessionals met vragen over de medicatie van cliënten.

In de subsidieregeling InZicht kunnen organisaties subsidie aanvragen voor de modules eOverdracht en PGO. De module medicatie volgt later. Uiterlijk 31 december 2022 hebben zorginstellingen die de subsidie van het InZicht programma hebben aangevraagd de techniek van één of meerdere modules volgens de geldende informatiestandaarden ingebouwd en zijn zij klaar voor gebruik. Zo zorgen we er samen voor dat veilige en eenduidige digitale gegevensuitwisseling op basis van vastgestelde standaarden, in de langdurige zorg sneller plaatsvindt. 

Ga voor meer informatie over de proeftuinen en ander nieuws over het project naar dus-i.nl

Trekkers: VWS, ActiZ, VGN, Zorgthuisnl, V&VN.

Planning: 2019-2022