8. Schrapsessies en snapsessies met veldpartijen (afgerond)

Wij investeren samen met veldpartijen in het permanent schrappen en snappen van overbodige regelgeving door het organiseren van schrapsessies in het land. Daarnaast organiseren we opvolgsessies met betrokken stakeholders.

Vanaf eind 2018 brengen zorgorganisaties in schrapsessies aan de hand van de toolkit ‘Minder papier, meer tijd voor zorg’ de regeldruk binnen de eigen organisatie in kaart. Vilans brengt deze informatie samen om op landelijk niveau inzicht te krijgen in de knelpunten van regeldruk. Vervolgens waren de snapsessies bedoeld om zorgorganisaties met elkaar en met partijen uit het veld (beroepsverenigingen, controlerende partijen, brancheorganisaties) in gesprek te laten gaan. Hierdoor leren ze van elkaar, leren bestaande registraties beter te begrijpen en ontdekken waar aanpassingen noodzakelijk zijn. In 2020 worden deze sessies ook digitaal aangeboden. In dit rapport is te lezen wat de belangrijkste oorzaken van regeldruk zijn en hoe deze regeldruk tot stand komt.

Alle vraagstukken, resultaten en (kennis)producten rondom ontregelen en regeldruk in de langdurige zorg krijgen een plek op kennisplein Gehandicaptenzorg. Hier zijn de ontwikkelingen alle programma’s te vinden, dus ook die van andere landelijke partijen of zorgaanbieders.  

Trekker(s): Brancheorganisaties, vakbonden, cliëntorganisaties, beroepsorganisaties, zorgorganisaties en VWS
Planning: 2018-2020