Schrapsessies gehandicaptenzorg

De inschrijving voor de schrapsessies ‘Regeldruk’ gehandicaptenzorg is open.  Samen werken aan minder regels en daarmee meer tijd voor de zorg en de cliënt. U kunt zich aanmelden voor een van de sessies die in 2020 op de planning staan.

Aanmelden schrapsessie/ snapsessie

Tijdens de sessies gaan we samen aan de slag met het ‘snappen, schrappen en verbeteren’ van regels en werkprocessen. We verkennen waar regels vandaan komen, hoe u nieuwe (onnodige) regels voorkomt en hoe u processen kunt verbeteren.

Voor de gehandicaptenzorg worden 3 schrapsessies en 1 snapsessie georganiseerd:
 

  • Schrapsessie: 16 juni 2020 (Noord en Oost Nederland)
  • Schrapsessie: 15 september 2020 (Zuid Nederland)
  • Schrapsessie: 6 oktober 2020 (Midden en West Nederland)
     
  • Snapsessie: 17 november 2020 (Utrecht) 

Meer informatie over het programma op deze beschikbare data is te vinden op de pagina van het Kennisplein gehandicaptensector.nl. Daar kunt u zich ook aanmelden.

De sessies zijn bedoeld voor een multidisciplinair team van 5 tot 8 medewerkers uit de gehandicaptensector. Dit betekent dat verschillende disciplines mee doen: begeleiders, persoonlijk begeleiders, ambulant begeleiders, zorgmanagers, andere zorgmedewerkers, bestuurders of managers. Dit omdat men zo een gezamenlijk draagvlak creëert en meer impact bereikt in de eigen organisatie!

(Ont)regel de langdurige zorg

De schrap- en snapsessies worden georganiseerd door BPSW, NIP, NVAVG, NVO, V&VN en StAG, in samenwerking met het ministerie van VWS en Vilans. De sessies zijn onderdeel van het programma (Ont)regel de langdurige zorg.

Lerende praktijken

Dit jaar starten vier lerende praktijken, elk met een inhoudelijk thema: HACCP, Incidenten en calamiteiten melden, zorgplan en het ECD. In de lerende praktijk werken zorgprofessionals uit de ouderenzorg (wijkverpleging en verpleeghuizen) en gehandicaptenzorg samen aan een duurzame aanpak van de regeldruk op een van de specifieke thema’s. Ze kijken naar onderliggende mechanismen die de regeldruk veroorzaken en bedenken oplossingen en interventies die de registratielast verminderen. Elke lerende praktijk bestaat uit vier bijeenkomsten en de eerste start al eind maart!

Startdata:

Kijk voor meer informatie hierover op de website zorgvoorbeter.nl