1. Aanvraagprocedure hulpmiddelen vereenvoudigen (achter op schema)

De procedures bij de aanvraag van hulpmiddelen en andere machtigingen zoals bij verbandmiddelen, incontinentiemateriaal e.d. zijn echt een doorn in het oog van zorgprofessionals en patiënten die toch al in een kwetsbare situatie zitten. Deze machtigingen en procedures komen van verzekeraars, leveranciers en anderen.

Het vereenvoudigen en verbeteren van de aanvraagprocedure hulpmiddelen komt terug in de sectorplannen van de huisartsen, paramedie, farmacie, wijkverpleging, de patiënt/cliënt en medisch specialistische zorg. Er is een traject gestart waarin gewerkt wordt aan het vereenvoudigen van de aanvraagprocedure voor hulpmiddelen in deze sectoren.

Er zijn al een aantal afspraken gemaakt over dit actiepunt in Het Roer Gaat Om.

Afspraken:

•          Per 1-1-2016 geen formulier meer nodig voor verbandmiddelen langdurige wondzorg.

•          Per 1 januari 2016 kan speciale voeding worden voorgeschreven zonder aanvullend formulier. Het recept volstaat.

Trekker(s): ZN

Planning: december 2018