11. Administratie voor waarnemer bij huisartsenpost eenvoudiger (achter op schema)

Vereenvoudigen van de administratie die nodig is om als waarnemer te werken bij een huisartsenpost.

Trekker(s): LHV-Wadi, InEen en VWS

Planning: Achter op schema

Toelichting: Waarnemend huisartsen met steeds wisselende huisartsenposten als werkgevers moeten steeds opnieuw hun persoonsgegevens aanleveren. Dit betekent onder meer dat waarnemers herhaaldelijk een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) moeten aanvragen. De verwachting is dat halverwege 2019 een oplossing komt voor deze administratieve last.