2. Geen jaarlijkse machtigingen bij chronische aandoeningen (afgerond)

Afschaffen van jaarlijkse machtigingen bij chronische aandoeningen:

Per 1 januari 2016 hoeven huisartsen de aanvraag voor hulpmiddelen voor chronische aandoeningen niet meer jaarlijks opnieuw te ondertekenen. Dat geldt onder meer voor incontinentiemateriaal en diabetesmaterialen. Er is een overzicht van alle chronische aandoeningen waarop deze afspraak van toepassing is.

Trekker(s): ZN

Planning: december 2018