3. Afspraken het Roer Gaat Om implementeren (afgerond)

Volledig implementeren van de afspraken die in het Roer Gaat Om gemaakt zijn, zoals geen formuleren bij medische noodzaak en niet meer jaarlijks aanvragen van hulpmiddelen bij chronische aandoeningen.

Trekker(s): LHV

Planning: december 2018