3. Afspraken het Roer Gaat Om implementeren (afgerond)

In Het Roer Gaat Om zijn diverse afspraken gemaakt om de administratieve lasten te beperken. De implementatie van de afspraken blijft aandacht vragen en het is van belang om bekijken of de gemaakte afspraken worden nageleefd. Knelpunten bij de implementatie worden in de werkgroep B&AL besproken en gezocht wordt naar een oplossing.

Trekker(s): LHV

Planning: december 2018