4. Schrappen uitvoeringsverzoeken (achter op schema)

Schrappen van de uitvoeringsverzoeken voor de wijkverpleging en verzorgingshuizen.

Trekker(s): LHV, Actiz/BTN en ZN

Planning: september 2018

Achter op schema
Toelichting: Overleg tussen partijen is hierover gaande. Een oplossing wordt eind 2018 verwacht.