4. Schrappen uitvoeringsverzoeken (afgerond)

Schrappen van de uitvoeringsverzoeken voor de wijkverpleging en verzorgingshuizen:

In de praktijk verstrekken huisartsen uitvoeringsverzoeken aan wijkverpleegkundigen en verpleegkundigen in verzorgingstehuizen voor zowel de wettelijk bepaalde ‘voorbehouden handelingen’ als voor andere handelingen die door de instelling als risicovol worden beschouwd. Er wordt gewerkt aan een handleiding waarin voor alle betrokkenen duidelijk wordt gemaakt wanneer wel en wanneer geen uitvoeringsverzoek noodzakelijk is.

Trekker(s): LHV, Actiz/Zorgthuisnl en ZN

Planning: september 2018

Toelichting: Overleg tussen partijen is hierover gaande. Een oplossing wordt eind 2018 verwacht.