4. Schrappen uitvoeringsverzoeken risicovolle handelingen (afgerond)

De herziene Handleiding Voorbehouden handelingen in de (wijk)verpleging & verzorging is definitief vastgesteld. De herziene handleiding maakt duidelijk dat uitvoeringsverzoeken alleen noodzakelijk zijn bij voorbehouden handelingen en niet noodzakelijk zijn bij risicovolle handelingen. In de handleiding wordt daarnaast beschreven dat een uitvoeringsverzoek ook telefonisch gegeven kan worden en wordt de plaats van een raamovereenkomst toegelicht. Hiermee is het actiepunt, schrappen van het uitvoeringsverzoek voor risicovolle handelingen, voor de wijkverpleging én de huisartsenzorg behaald.

Trekker(s): LHV, Actiz/Zorgthuisnl en ZN

Planning: september 2018

Uitvoeringsverzoeken voorbehouden en risicovolle handelingen