6. Geen terugverwijzing van patiënten door volwassen-ggz (afgerond)

Schrappen van terugverwijzing van patiënten door volwassen-ggz:

Vanaf 1 april is er geen verwijzing van de huisarts meer nodig als de patiënt wordt overgedragen van de generalistische basis-ggz naar de gespecialiseerde ggz en vice versa. Een melding aan de huisarts volstaat.

Zie het artikel op de website ggznederland.nl

Trekker(s): GGZ Nederland, NVvP en LVVP

Planning: april 2018

Toelichting: Eenduidige communicatie moet nog plaatsvinden, de verwachting is dat dit in het najaar van 2018 plaatsvindt.