7. NHG-praktijkaccreditering minder vaak, eenvoudiger en beter (afgerond)

Verminderen frequentie van en vereenvoudigen en verbeteren van NHG-praktijkaccreditering:

In het programma [Ont]Regel de Zorg zijn rondom de NHG-Praktijkaccreditering twee doelen opgenomen. Beide doelen zijn behaald. Begin 2019 is de frequentie van de accreditering verminderd. De frequentie werd teruggebracht van eens per jaar naar eens per drie jaar.

Het tweede doel is bereikt op 28 januari 2020 toen de verbeterde en vereenvoudigde Kwaliteitsnormen NHG-Praktijkaccreditering werden vastgesteld. Deze acties moeten ervoor zorgen dat de administratieve lasten voor huisartsen rondom de NHG-Praktijkaccreditering verder naar beneden gaan.

Trekker(s): LHOV, Concilium voor de Huisartsenopleiding, HRMO, Patiƫntenfederatie en NPA

Planning: NPA verwacht per 1-1-2020 de verbeterde en vereenvoudigde kwaliteitsnormen op te leveren (inmiddels afgerond)