9. Medewerking aan indicatiestelling beperken tot leveren medische grondslag (achter op schema)

Beperken medewerking aan indicatiestelling tot het leveren van de medische grondslag.

Trekker(s): LHV

Planning: mei 2018

Achter op schema
Toelichting: Overleg tussen partijen staat gepland in september, een oplossing wordt verwacht voor eind 2018.