Verklaringen voor vergoedingen uit aanvullend pakket geschrapt

Zorgverzekeraars stellen in hun polis voor vergoedingen uit het aanvullend pakket vaak een doktersverklaring als voorwaarde. Het is de verantwoordelijkheid en de taak van de verzekeraar om te controleren of een verzekerde recht heeft op deze vergoedingen. Dit is geen taak van de (huis)arts. Hiermee is het actiepunt ‘Schrappen alle verklaringen voor het verantwoorden van vergoedingen uit het aanvullende pakket’ uit het actieplan [Ont]Regel de Zorg afgerond.

In de polissen van 2019 is deze afspraak nog niet opgenomen. Patiënten kunnen dit jaar hiervoor dus nog om een verwijsbrief vragen. Dit zal wel worden opgenomen in de polissen van 2020. Huisartsen wordt gevraagd om coulance voor de vier onderstaande indicaties.

  • Cosmetische behandeling: geen verwijzing nodig tenzij medisch noodzakelijk
  • Psychologisch hulp in aanvullend pakket: geen verwijzing nodig
  • Seksuoloog: geen verwijzing nodig (benoem naar patiënt: let op of het vergoed wordt vanuit aanvullend pakket)
  • Cogmed + neurofeedback: geen verwijzing nodig (wijzen op aanvullend pakket)

Voor huisartsen is het goed om erop attent te zijn als een ingreep in het ziekenhuis wordt uitgevoerd. Het ziekenhuis is gehouden aan de regelgeving van de NZa, daarom zal het ziekenhuis hier wel een verwijzer nodig hebben om de zorgvraag te kunnen registreren. Dat kan in voorkomende gevallen ook zorg zijn die verzekerd is in het aanvullende pakket. Lees meer op de website hrgo.nl