Zilveren Kruis en huisartsen werken samen aan minder regeldruk

Begin dit jaar ontstond een groeiende golf van kritische tweets van huisartsen die zich toespitste op één thema: toenemende regeldruk, opgelegd door zorgverzekeraars. In de afgelopen maanden hebben deze signalen bij Zilveren Kruis geleid tot stevige gesprekken en onderzoek naar het schrappen van in twijfel getrokken formulieren. Intussen ontmoeten huisartsen en beleidsmakers elkaar in een speciaal opgerichte online community, waar nieuwe wensen en ideeën ontstaan en worden besproken. Ria Dijkstra-De Groot, senior manager operations bij Zilveren Kruis, speelde een centrale rol in het op gang brengen van de dialoog met huisartsen.

Regeldruk tastbaar maken: #paarsekrokodil

Ria Dijkstra-De Groot van het Zilveren Kruis: "Het verminderen van administratieve lasten is een onderwerp waar ik me veel mee bezighoud. Het past bij onze ambitie om, waar het kan, meer tijd voor zorg te organiseren. Daarom kwamen we binnen 24 uur met een reactie, toen een aantal huisartsen zich op Twitter uitliet over regeldruk, met de hashtag #paarsekrokodil. We besloten om stempels van een paarse krokodil uit te delen onder huisartsen voor het labellen van zinloos papierwerk. Iets om het tastbaars te maken. En doordat we met een beetje humor aandacht vroegen voor deze serieuze materiezaak, creëerden we aandacht en energie om het issue van onnodige regeldruk in gezamenlijkheid samen aan te pakken."

Lees de volledige blog op de website van zilverenkruis.nl

Blog ‘Samen met huisartsen op zoek naar meer tijd voor zorg’