Akkoord bereikt over stoppen met tijdschrijven in jeugdzorg

Op 12 maart 2020 hebben de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), branchevereniging Jeugdzorg Nederland, vakbonden FNV en CNV en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) een onderhandelingsakkoord bereikt over stoppen met tijdschrijven in de Jeugdzorg. Deze partijen hebben afgesproken alles in het werk te stellen om al het tijdschrijven voor professionals in de jeugdzorg te stoppen.

De sociale partners FNV, CNV en Jeugdzorg Nederland spreken af dat in het onderhandelingsakkoord voor de komende CAO (2021) tijdschrijven geen onderdeel meer uitmaakt van verantwoordingsprocessen c.q. systemen.

De VNG spreekt af dat gemeenten bij nieuwe contracten voor leden van Jeugdzorg Nederland geen verplichting tot tijdschrijven meer opnemen. Bij nieuwe contracten bij jeugdhulpaanbieders die vallen onder de Jeugdwet, maar geen lid zijn van Jeugdzorg Nederland, neemt de gemeente geen verplichting op voor het schrijven van niet-cliëntgebonden tijd.

VWS gaat voor minimaal de reikwijdte van dit convenant tijdschrijven verbieden voor nieuw af te sluiten contracten van gemeenten met aanbieders, ongeacht de bekostigingsvariant.

Dit onderhandelingsakkoord wordt de komende tijd neergelegd bij de diverse achterbannen. Op 31 maart aanstaande komen de partijen bij elkaar om dit convenant te ondertekenen.