Convenant ‘stoppen met tijdschrijven in de jeugdzorg’

Tijdens de landelijke schrapweek jeugd (10 t/m 14 februari jl.) hebben het Ministerie van VWS, de VNG, Jeugdzorg Nederland en de FNV (mede namens CNV) onder leiding van de speciaal adviseur administratieve lasten Rita Verdonk, afgesproken dat de vijf partijen alles in het werk gaan stellen om te stoppen met tijdschrijven in de jeugdzorg en daarmee de administratieve lasten voor werknemers, werkgevers en gemeenten terug te dringen. Vanwege de coronacrisis heeft het onderhandelaarsakkoord enige vertraging opgelopen. Desondanks is het convenant op donderdag 11 juni jl. door de vijf partijen digitaal ondertekend. Gezamenlijk gaan partijen aan de slag met het uitwerken van de afspraken.

In het convenant spreken gemeenten, Jeugdzorg Nederland, VWS en de vakbonden af dat in nieuwe contracten en de CAO jeugdzorg (2021) geen verplichting tot ‘vermijdbaar’ tijdschrijven meer wordt opgenomen. Verder zal een aantal gemeenten en aanbieders nog dit jaar aan de slag gaan met het in praktijk brengen van de afspraken, zodat goede voorbeelden van stoppen met tijdschrijven gedeeld kunnen worden. Het ministerie van VWS, VNG en Jeugdzorg Nederland starten een project om te komen tot een vereenvoudiging van de productcodes met normeringen.

Alle partijen hopen dat met deze stappen de administratieve lasten in het jeugdveld stevig verminderd kunnen worden, zodat de professionals weer toe gaan komen aan hun eigenlijke werk, de zorg voor jeugdigen. Om regeldruk te verminderen, is vertrouwen in de professional noodzakelijk. Alleen dan komen zij weer toe aan zorg verlenen.

Bekijk het getekende convenant.

Op de foto op het scherm: Eelco Eerenberg (bestuurder VNG), Hans Spigt (voorzitter Jeugdzorg Nederland), Maaike van der Aar (bestuurder FNV Zorg & Welzijn), Albert Spieseke (CNV Connectief Zorg & Welzijn). Naast de computer Rita Verdonk (Speciaal adviseur [Ont]Regel de Zorg VWS).