Handreiking kwaliteitscriteria jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning voor inkoop beschikbaar

De werkgroep Kwaliteit van het programma Inkoop en Aanbesteden Sociaal Domein heeft een Handreiking kwaliteitscriteria jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning voor inkoop opgesteld. Deze bevat een handzaam stappenplan waarmee gemeenten zo eenvoudig mogelijk kwaliteitscriteria voor de inkoop van jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning kunnen opstellen. Bij elke stap is een overzicht opgenomen met bestaande relevante documenten.

De handreiking is nu beschikbaar en te downloaden via www.inkoopsociaaldomein.nl.