Schrapsessies

Het programma ORDZ Sociaal Domein werkt aan het verminderen van administratieve lasten voor de professional in het Jeugd- en Wmo-domein. Dat doen we in vier onderdelen: Snappen, Schrappen, Bestuurlijke Stappen en Kappen.

Ontregelen in 4 stappen

  1. Bij een startbijeenkomst praten we met professionals, die vanuit hun eigen praktijk vertellen waar ze last van hebben qua administratie. Wat kost ze het meeste tijd? Wat voelt het meest nutteloos? Professionals kunnen in deze bijeenkomst hun frustraties uiten, maar zijn ook zelf aan zet voor een eerste oplossingsrichting: wat gaan we hieraan doen? Welke regels Snappen we uiteindelijk wel (maar kunnen op details best makkelijker) en welke regels moeten we echt vandaag nog Schrappen?
  2. In een tweede bijeenkomst (indien mogelijk direct aansluitend aan de eerste bijeenkomst) gaan de professionals hun frustraties en oplossingsrichtingen pitchen aan bestuurders van instellingen en gemeenten. We dagen de bestuurders uit om de Bestuurlijke Stappen te gaan zetten die nodig zijn om de regels ook echt te schrappen.
  3. Na deze twee bijeenkomsten gaan werkgroepen aan de slag om te komen tot echt kappen in de praktijk. Deelnemers van de werkgroepen kunnen alleen personen zijn die aanwezig waren bij de eerste of tweede bijeenkomst. Samen gaan zij stappen zetten die nodig zijn om tot een betere werkwijze te komen met minder administratieve lasten.
  4. Om dit proces te stimuleren komen we terug in een 3e (of indien nodig 4e, 5e of 6e) bijeenkomst met als doel ophalen wat er echt gelukt is om te Kappen. We zijn met elkaar pas klaar als we weer kunnen eindigen bij de professional waar het traject mee begon, die vanuit zijn of haar praktijk kan vertellen wat het proces heeft opgeleverd. Waar is zijn of haar werk makkelijker geworden? Zijn de administratieve lasten daadwerkelijk geschrapt?

(Let op! Deze sessies worden inmiddels niet meer door ORDZ gefaciliteerd. We nodigen je van harte uit om bovenstaande stappen vooral voor je eigen sessies te gebruiken!)

Organiseer jouw eigen schrapsessie

Wil je een schrapsessie organiseren?  Op deze pagina zijn handige documenten hiervoor beschikbaar gesteld.

Beschikbare documenten:

Draaiboek schrapsessie

Dit handige draaiboek helpt je op weg met het organiseren van een schrapsessie.

Actiekaart sociaal domein

Deze actiekaart kun je inzetten als hulpmiddel voor deelnemers aan de schrapsessie en helpt bij het concreet snappen, schrappen en kappen.

Meer documenten:

Bekijk hier nog meer documenten die u kunnen helpen zelf aan de slag te gaan met het terugdringen van regeldruk en administratielast.