Model Prestatiecodes Jeugd

Vanuit het Programma Productcodes heeft een brede groep professionals uit het hele werkveld van de jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering gewerkt aan een nieuwe aanpak. Een aanpak die het proces versimpelt en daardoor meer ruimte biedt voor maatwerk en goede zorg. Met trots presenteren we het resultaat: het Model Prestatiecodes Jeugd (MPJ); Een eenvoudig, landelijk uniform toewijzings- en declaratiesysteem voor de inspanningsgerichte zorg in het jeugdveld.

Webinar

Benieuwd hoe het model werkt? Kijk dan het Webinar Model Prestatiecodes Jeugd terug. Tijdens het webinar leggen verschillende programmaleden vanuit het oogpunt van de zorgprofessional, de gemeente en de aanbieder uit wat het model in de praktijk betekent. 

Samenvatting

Geen tijd om het webinar terug te kijken, maar wel nieuwsgierig hoe het model werkt, wat er verandert en wat dit oplevert? Lees het in de onderstaande samenvatting onder het kopje 'documenten'. 

Cliëntervaringsonderzoek

Met het convenant Stoppen met Tijdschrijven hebben een groot aantal partners uit de jeugdzorg zich tot doel gesteld om de regeldruk merkbaar te verminderen voor zorgprofessionals en patiënten/cliënten. Expertbureau JB Lorenz heeft in opdracht van VWS een onderzoek uitgevoerd naar het cliëntperspectief op regeldruk in de jeugdzorg.