Medisch specialistische zorg

Alle betrokken partijen bij het actieplan voor de Medisch Specialistische Zorg* zijn het erover eens: “Regels en registraties moeten passend zijn”. Want met de veelzijdigheid en de complexe zorg van het medisch specialisme komt ook veel informatieoverdracht. Die veroorzaakt regeldruk wanneer de zorgverlener het vastleggen van gegevens als te veel of onnodig ervaart, zoals dubbele registraties.
* FMS, V&VN, NVZ, NFU, ZN, Patiëntenfederatie, Zorginstituut, NZa, IGJ i.o. en VWS.

Ervaren regeldruk

De soms gebrekkige ICT(-ondersteuning) draagt ook bij aan ervaren regeldruk. Net als keurmerken en (kwaliteits)registraties en de verplichting voor het aanleveren van de basisset (IGJ) en indicatoren (Zorginstituut) voor transparantiedoeleinden.

Onderstaande acties richten zich op een aantoonbare vermindering van die ervaren regeldruk.

Schrap- en verbetersessies medisch specialisten

Tijdens de schrap- en verbetersessies van (Ont)Regel de Zorg stelden apothekers, psychiaters, medisch specialisten, huisartsen, verpleegkundigen, fysiotherapeuten en wijkverpleegkundigen hun eigen schrappunten op. Schrappunten zijn regels die op relatief korte termijn moeten kunnen worden geschrapt en direct verschil maken: meer aandacht voor de patiënt en meer kwaliteit van zorg. De punten kwamen tot stand in samenwerking met verzekeraars, beroepsverenigingen en toezichthouders.

Actieplan

Medisch specialisten en ziekenhuisverpleegkundigen hebben schrappunten opgesteld tijdens de schrap- en verbetersessies van [Ont]Regel de Zorg. De schrappunten werden op 27 maart 2018 overhandigd aan minister Bruins voor Medische Zorg en dienden mede als input voor het actieplan van VWS. In het actieplan zijn actiepunten geformuleerd, waarvan de voortgang op deze website wordt bijgehouden. Bekijk de actiepunten voor deze sector.

Video over horizontaal toezicht

VIDEO: Slim samenwerken met horizontaal toezicht

Sinds 12 april 2017 zijn ziekenhuizen en zorgverzekeraars het project ‘Horizontaal toezicht’ gestart. Horizontaal toezicht is het samenwerken tussen ziekenhuizen en zorgverzekeraars op basis van vertrouwen, wederzijds begrip en transparantie. In plaats van gegevensgerichte controles achteraf werken partijen samen om de rechtmatigheid van declaraties in de processen vooraf te borgen. Dat scheelt controlewerkzaamheden. Het doel van dit actiepunt is om in 2020 80% van de ziekenhuizen en universitair medisch centra in te richten op horizontaal toezicht. Bekijk de video over de invoering van horizontaal toezicht in het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis in Nijmegen.