Alle betrokken partijen bij het actieplan voor de Medisch Specialistische Zorg* zijn het erover eens: “Regels en registraties moeten passend zijn”. Want met de veelzijdigheid en de complexe zorg van het medisch specialisme komt ook veel informatieoverdracht. Die veroorzaakt regeldruk wanneer de zorgverlener het vastleggen van gegevens als te veel of onnodig ervaart, zoals dubbele registraties.
* FMS, V&VN, NVZ, NFU, ZN, Patiëntenfederatie, Zorginstituut, NZa, IGJ i.o. en VWS.

Ervaren regeldruk

De soms gebrekkige ICT(-ondersteuning) draagt ook bij aan ervaren regeldruk. Net als keurmerken en (kwaliteits)registraties en de verplichting voor het aanleveren van de basisset (IGJ) en indicatoren (Zorginstituut) voor transparantiedoeleinden.

Onderstaande acties richten zich op een aantoonbare vermindering van die ervaren regeldruk.

Schrap- en verbetersessies medisch specialisten

Tijdens de schrap- en verbetersessies van (Ont)Regel de Zorg stelden apothekers, psychiaters, medisch specialisten, huisartsen, verpleegkundigen, fysiotherapeuten en wijkverpleegkundigen hun eigen schrappunten op. Schrappunten zijn regels die op relatief korte termijn moeten kunnen worden geschrapt en direct verschil maken: meer aandacht voor de patiënt en meer kwaliteit van zorg. De punten kwamen tot stand in samenwerking met verzekeraars, beroepsverenigingen en toezichthouders.

Actieplan

Medisch specialisten en ziekenhuisverpleegkundigen hebben schrappunten opgesteld tijdens de schrap- en verbetersessies van (Ont)Regel de Zorg. De schrappunten werden op 27 maart 2018 overhandigd aan minister Bruins voor Medische Zorg en dienden mede als input voor het actieplan van VWS. In het actieplan zijn actiepunten geformuleerd, waarvan de voortgang op deze website wordt bijgehouden. Bekijk de actiepunten voor deze sector.