10. Nza-regelgeving vereenvoudigen of reduceren (afgerond)

Aan de hand van twee casus mogelijkheden voor vereenvoudiging of schrappen van NZa-regelgeving in kaart brengen.

Trekker(s): NFU

Planning: september 2018

Afgerond
Toelichting: Wijzigingsvoorstellen regelgeving zijn ingediend bij de NZa.