12. Verpleegkundige routinehandelingen niet standaard registreren (achter op schema)

Schrappen van het standaard registreren van verpleegkundige routinehandelingen.

Trekker(s): V&VN

Planning: mei 2019