12. Verpleegkundige routinehandelingen niet standaard registreren (op schema)

Schrappen van het standaard registreren van verpleegkundige routinehandelingen.

Trekker(s): Ziekenhuisverpleegkundigen, V&VN, NVZ, Zorginstituut en IGJ

Planning: mei 2019