13. Registratie medicatiecheck niet meer door een tweede verpleegkundige (afgerond)

In het actieplan [Ont]Regel de Zorg zijn allerlei actiepunten opgenomen vanuit de schrap- en verbetersessies in 2018. Landelijk hebben alle betrokken veldpartijen zich gecommitteerd aan deze actiepunten. Gaandeweg de uitvoering van het programma werd steeds duidelijker dat het wegnemen van de knelpunten op landelijk of stelselniveau niet altijd voldoende is.

Toelichting: 

Zorgverleners ervaren ook regeldruk als gevolg van regels, verplichtingen, processen en werkwijzen binnen de zorginstelling waar zij werkzaam zijn (Registratielast in kaart - Q-consult). Daarom is het programma [Ont]Regel de Zorg zich ook gaan richten op een lokale aanpak, o.a. door de inzet van speciaal adviseurs, de [Ont]Regelbus, schrapsessies gericht op lokale ervaringen, het uitlichten van goede voorbeelden en het oplossen van lokale casuïstiek.

Zo ook als het gaat om het registreren van de medicatiecheck door een tweede verpleegkundige.

Vanuit VWS en veldpartijen faciliteren we lokaal ontregelen zo veel mogelijk. Maar de verandering, het ontregelen en het gesprek hierover, moet plaatsvinden op de werkvloer. Het is aan zorgverleners zelf om te bespreken en aan te geven welke van de lokaal gebruikte registraties zij relevant vinden voor goede patiëntenzorg. Voorwaarde om daar resultaten mee te boeken is dat zij voldoende ruimte krijgen voor dit gesprek en voldoende zeggenschap ervaren. Ook dat is een lokaal vraagstuk.

Graag verwijzen we naar tools om zelf aan de slag te gaan en naar onderstaande goede voorbeelden. Daarnaast zijn op de pagina van de MSZ goede voorbeelden te vinden van lokaal ontregelen. Lees bijvoorbeeld het goede voorbeeld vanuit het St Jansdal, hoe ze de medicatiecheck anders hebben ingericht.

In de vervolgaanpak van ORDZ zal er nog meer aandacht zijn voor ondersteuning van de lokale aanpak, om ontregelen en deïmplementatie van regels en administratie op de werkvloer zo meel mogelijk te faciliteren. 

Afronding programma [Ont]Regel de Zorg

Hoewel de medicatiecheck door een tweede verpleegkundige als bron van regeldruk niet verdwenen is, ronden we dit actiepunt voor de loopduur van het programma ORDZ af. Uiteraard lopen bestaande inspanningen vanuit huidige programma’s (zoals inspanningen rondom digitaal voorschrijven en ter hand stellen) gewoon door.  In de vervolgaanpak van regeldruk zal daarnaast extra aandacht zijn voor de lokale aanpak. Dat wil zeggen: ontregelen en implementeren op de werkvloer.

Trekker(s): V&VN