15. Handmatige dubbele registraties schrappen (afgerond)

In het actieplan [Ont]Regel de Zorg zijn allerlei actiepunten opgenomen vanuit de schrap- en verbetersessies in 2018. Landelijk hebben alle betrokken veldpartijen zich gecommitteerd aan deze actiepunten. Gaandeweg de uitvoering van het programma werd steeds duidelijker dat het wegnemen van de knelpunten op landelijk of stelselniveau niet altijd voldoende is.

Toelichting: 

Zorgverleners ervaren ook regeldruk als gevolg van regels, verplichtingen, processen en werkwijzen binnen de zorginstelling waar zij werkzaam zijn (Registratielast in kaart - Q-consult). Daarom is het programma [Ont]Regel de Zorg zich ook gaan richten op een lokale aanpak, o.a. door de inzet van speciaal adviseurs, de [Ont]Regelbus, schrapsessies gericht op lokale ervaringen, het uitlichten van goede voorbeelden en het oplossen van lokale casuïstiek.

Zo ook als het gaat om handmatige dubbele registraties in de ziekenhuizen. Vanuit VWS en veldpartijen faciliteren we dit zo veel mogelijk. Maar het daadwerkelijk ontregelen en het gesprek hierover moet plaatsvinden op de werkvloer.

Daarnaast zijn er landelijk stappen gezet als het gaat om het faciliteren van gegevensuitwisseling. Zo moet de landelijke implementatie van o.a. e-overdracht (zie ook actiepunt 26) en de basisgegevensset zorg (BgZ) leiden tot minder dubbele registraties. Zie hiervoor ook actiepunt 17 over het niet meer faxen en actiepunt 21 over het programma registratie aan de bron. Lees ook het artikel over de verduurzaamde kwaliteitsregistratie cataract in het Radboudumc. 

Graag verwijzen we eveneens naar tools om zelf aan de slag te gaan en naar onderstaande goede voorbeelden. Daarnaast zijn op de pagina van de MSZ goede voorbeelden te vinden van lokaal ontregelen.

Tot slot brengen we graag ook onderstaand goede voorbeeld  onder de aandacht: 

Jacqueline van Ginkel & Kelly Adams: RPA: haalt de robot uit de mens en de administratie uit de zorg! | Bijeenkomsten | Informatieberaad Zorg

Afronding programma [Ont]Regel de Zorg

Hoewel handmatige dubbele registraties zeker nog niet verdwenen zijn, ronden we dit actiepunt voor de loopduur van het programma ORDZ af. Bovenstaande informatie illustreert dat er op landelijk en lokaal gebied in de afgelopen jaren veel gebeurd is, en in werking is gesteld door alle betrokken partijen, om de acties op de schrapkaart te verwezenlijken. Daarnaast lopen bestaande inspanningen vanuit huidige programma’s gewoon door. In de vervolgaanpak van regeldruk zal daarnaast extra aandacht zijn voor de lokale aanpak. Dat wil zeggen: ontregelen en implementeren op de werkvloer.

Trekker(s): V&VN