16. Wat patiënt zelf kan doen, doet hij zelf (afgerond)

In het actieplan [Ont]Regel de Zorg zijn allerlei actiepunten opgenomen vanuit de schrap- en verbetersessies in 2018. Landelijk hebben alle betrokken veldpartijen zich gecommitteerd aan deze actiepunten. Gaandeweg de uitvoering van het programma werd steeds duidelijker dat het wegnemen van de knelpunten op landelijk of stelselniveau niet altijd voldoende is.

Toelichting: 

Zorgverleners ervaren ook regeldruk als gevolg van regels, verplichtingen, processen en werkwijzen binnen de zorginstelling waar zij werkzaam zijn (Registratielast in kaart - Q-consult). Daarom is het programma [Ont]Regel de Zorg zich ook gaan richten op een lokale aanpak, o.a. door de inzet van speciaal adviseurs, de [Ont]Regelbus, schrapsessies gericht op lokale ervaringen, het uitlichten van goede voorbeelden en het oplossen van lokale casuïstiek.

Vanuit VWS en veldpartijen faciliteren we de implementatie van digitalisering, registratie en regie  voor de patiënt onder andere via onderstaande programma’s. Zie onderstaande links naar de websites voor de meest recent geboekte resultaten op vanuit deze programma’s: 

Afronding programma [Ont]Regel de Zorg

Hoewel het uitgangspunt “wat de patiënt zelf kan doen, doet hij zelf” nog niet overal volledig tot uiting komt, ronden we dit actiepunt voor de loopduur van het programma ORDZ af. Bovenstaande informatie illustreert dat er op landelijk en lokaal gebied in de afgelopen jaren veel gebeurd is, en in werking is gesteld door alle betrokken partijen, om de acties in de schrapkaart te verwezenlijken. Daarnaast lopen inspanningen vanuit bestaande programma’s uiteraard door. In de vervolgaanpak van regeldruk zal daarnaast extra aandacht zijn voor de lokale aanpak. Dat wil zeggen, ontregelen en implementeren op de werkvloer.

Trekker(s): V&VN