16. Wat patiënt zelf kan doen, doet hij zelf (achter op schema)

Handelingen die de patiënt zelf kan doen, zoals het invullen van pijnscore of voedingsinname, niet langer uitvoeren.

Trekker(s): V&VN

Planning: maart 2019

Toelichting: Vanuit V&VN wordt er in samenwerking met de Patiënten Federatie Nederland gewerkt aan een overzicht van best practices. Verwachte oplevering is eerste kwartaal 2020.

Bekijk het ontregelvoorbeeld van Ziekenhuis Gelderse Vallei over 'Thuis meten patiënten'.