16. Wat patiënt zelf kan doen, doet hij zelf (op schema)

Handelingen die de patiënt zelf kan doen, zoals het invullen van pijnscore of voedingsinname, niet langer uitvoeren.

Trekker(s): Ziekenhuisverpleegkundigen, ziekenhuizen en Patiëntenfederatie

Planning: maart 2019