17. Minder tot geen informatieoverdracht per fax vanuit ziekenhuis (afgerond)

De informatieoverdracht per fax vanuit het ziekenhuis uitfaseren.

Toelichting: 

Vanuit [Ont]regel de Zorg zetten partijen gezamenlijk met VWS zich al langer in voor het eenduidig vastleggen en overdragen van zorggegevens en het verminderen van registratielast.

Het ministerie van VWS werkt aan een wet die verplicht dat gegevensuitwisseling tussen zorgverleners elektronisch verloopt: de wet Elektronische Gegevensuitwisseling in de Zorg (Wegiz). Elektronische gegevensuitwisseling in de zorg is belangrijk om goede zorg te kunnen leveren. Een zorgverlener moet op het juiste moment de juiste informatie hebben om te weten wat er speelt en welke behandeling een patiënt eerder heeft gehad. Dit voorkomt vermijdbare fouten en bespaart administratieve tijd. Tijd die een verpleegkundige of arts ook aan een patiënt zou kunnen besteden. De wet gaat gelden voor alle zorgverleners, zorgaanbieders en ICT-leveranciers in de zorg. Het Programma Elektronische gegevensuitwisseling loopt tot en met 2023.

Onderdelen die in het Programma Elektronische gegevensuitwisseling geprioriteerd worden zijn:

Voor de meerjarenagenda Wegiz en verdere updates rondom dit programma kunt u hier terecht. Voorheen heette dit de Roadmap. Momenteel staan er elf gegevensuitwisselingen op de Meerjarenagenda Wegiz.

Goede voorbeelden over gegevensuitwisseling

Beelduitwisseling

In 2020 leverde het programma Twiin met het project DVDexit een uitwisselportaal op (versturen van beelden en verslagen). Binnen een jaar zijn alle 74 ziekenhuizen aangesloten en inmiddels ook een aantal zelfstandige klinieken en centra voor medische diagnostiek. De dvd kan daarmee definitief de prullenbak in. Tegelijkertijd wordt een nieuwe functionaliteit gelanceerd waarmee beelden naar de patiënt kunnen worden gestuurd. Een groeiend aantal ziekenhuizen is ook hier al op aangesloten. Voor meer informatie verwijzen we naar de website van Twiin

Het succes hiervan zat hem ook in de steun van een aantal belangrijke partijen, zoals de NVvR (Nederlandse Vereniging van Radiologie, red), de NVZ en de NFU. Daarnaast hebben zorgverzekeraars de financiële barrières weggehaald. Kijk hier voor voorbeelden over Twiin. 

Eerste eOverdracht tussen ziekenhuis en vvt-organisaties

Via de zogeheten eOverdracht is een succesvolle proef afgerond (augustus 2020) met een gedigitaliseerde overdracht van verpleegkundige patiëntgegevens. De Zorgcirkel, Omring, Dijklander Ziekenhuis en Noordwest Ziekenhuisgroep deden eraan mee. Dit is het eerste samenwerkingsverband met verschillende instellingen in Nederland dat dit resultaat weet te realiseren. Dat betekent dat patiëntgegevens niet meer op papier, maar digitaal uitgewisseld kunnen worden tussen de VVT-organisaties. Lees er hier meer over.

Meer lezen over digitale gegevensuitwisseling in de praktijk? Hieronder staan nog meer mooie voorbeelden: 

Wat stond er op de initiële schrapkaart uit de schrapsessie in 2018?

Uit de schrapsessie in 2018 volgde de conclusie: 

In een aantal ziekenhuizen dragen ziekenhuisverpleegkundigen informatie per fax over aan zorgorganisaties buiten het ziekenhuis, zoals diagnostische centra, apotheken en trombosediensten.

Wat is er veranderd? 

  • Ziekenhuisverpleegkundigen stoppen met het faxen van informatie naar zorgorganisaties.
  • Ziekenhuizen vragen ontvangende instellingen over te stappen op hedendaagse manieren van veilige informatieoverdracht.
  • Zorgorganisaties sluiten zich aan bij de landelijke eOverdracht waarmee zorgprofessionals elektronisch communiceren.
  • Softwareleveranciers: bouwen de eOverdracht in.

Afronding programma [Ont]Regel de Zorg

Hoewel de fax nog niet overal volledig uit beeld verdwenen is, ronden we dit actiepunt voor de loopduur van het programma ORDZ af. Zowel op landelijk als lokaal gebied is er de afgelopen jaren veel gebeurd en in werking gesteld door alle betrokken partijen om de acties op de schrapkaart te verwezenlijken. De inspanningen rondom elektronische gegevensuitwisseling lopen uiteraard door. En het uitgangspunt dat dit op de werkvloer administratieve lasten dient te verlagen, krijgt ook onze aandacht in een vervolg aanpak regeldruk. Landelijk volgt de ingang van Wegiz, waarna implementatie in alle zorginstellingen volgt. Dit alles gaat uiteindelijk bijdragen aan het volledig uitfaseren van de fax en het volledig overgaan op elektronische gegevensuitwisseling, met zo min mogelijk administratieve last.

Trekker(s): NVZ