18. Lokale omgang met convenant medische technologie eenvoudiger (achter op schema)

Vereenvoudigen lokale omgang met het convenant medische technologie.

Trekker(s): FMS

Planning: januari 2019

Toelichting: De NVZ en de NFU hebben aangegeven dat dit punt vertraging oploopt.

In het kader van de regeldruk zijn de NFU, NVZ, FMS en IGJ in overleg met elkaar gegaan om te kijken of er zaken uit het convenant medische technologie en/of de leidraden van de FMS konden worden geschrapt.

De partijen zijn overeengekomen dat het goed zou zijn om te onderzoeken of het convenant en de leidraden een integrale benadering en bundeling van afspraken kunnen worden. Daarmee is het idee om dubbelingen en tegenstrijdigheden uit de verschillende documenten te halen. Momenteel wordt nagedacht over een voorstel voor de concrete invulling hiervan.