19. Experiment drie ziekenhuizen voor verminderen indicatoren en regeldruk (afgerond)

Drie ziekenhuizen (het UMCG, RadboudUMC en Rijnstate) verminderen regeldruk door het beperken van indicatoren in het experiment ZIRE.

Trekker(s): NVZ

Planning: december 2019

Toelichting:

Het ZIRE experiment loopt nog, maar de laatste begeleidingscommissie met veldpartijen heeft reeds plaatsgevonden. De definitieve onderzoeksresultaten worden door de deelnemende ziekenhuizen gebundeld in een eindrapport. Door de uitbraak van het Coronavirus heeft het definitieve rapport wat vertraging opgelopen, maar volgt op termijn.

Zie ook het artikel 'Registratielast: laat de teugels vieren' (15 oktober 2018)