19. Experiment drie ziekenhuizen voor verminderen indicatoren en regeldruk (afgerond)

Drie ziekenhuizen (het UMCG, RadboudUMC en Rijnstate) verminderen regeldruk door het beperken van indicatoren in het experiment ZIRE.

Trekker(s): NVZ

Planning: december 2019

Toelichting:

In het experiment hebben artsen, verpleegkundigen en patiënten samen een kernset van zinvolle indicatoren geformuleerd. De kernset bevat overwegend patiënt-gerapporteerde ervaringen (PREM) en uitkomsten (PROM).

Overige registraties werden losgelaten om zo de balans te kunnen verleggen van registreren naar meer kwaliteitsverbeteringen. Wat wordt gemeten wordt één op één gebruikt om de patiëntenzorg te verbeteren. Ook zijn registratieprocessen efficiënter ingericht door aanpassing in het patiëntdossier en anderen dan zorgverleners te laten registreren.

Het experiment is uitgevoerd op de Intensive Care (IC) afdeling van het Radboudumc, het Oncologisch Centrum van Rijnstate en de afdeling Hematologie van het UMC Groningen. Het experiment is gestart in 2017 en liep tot december 2020.

©VWS
©VWS

Meer weten?