2. Minder frequentie, omvang en overlap van informatie-, controle- en accreditatiecycli (op schema)

Frequentie, omvang en overlap van informatie-, controle- en accreditatiecycli terugbrengen.

Trekker(s): Medisch specialisten, FMS en wetenschappelijke verenigingen

Planning: januari 2019