2. Minder frequentie, omvang en overlap van informatie-, controle- en accreditatiecycli (op schema)

Frequentie, omvang en overlap van informatie-, controle- en accreditatiecycli terugbrengen.

Trekker(s): FMS

Planning: januari 2019

Toelichting: de Federatie Medisch Specialisten heeft een oproep aan de wetenschappelijke verenigingen gedaan. 14 wetenschappelijke verenigingen zijn hier in een gezamenlijk project verder mee aan de slag.