20. Vermindering proces- en structuurindicatoren (afgerond)

We richten ons op uitkomstregistraties. Er worden geen nieuwe proces- en structuurindicatoren ontwikkeld, tenzij deze voor de patiënt en/of zorgprofessional essentiële informatie bevatten. In overleg tussen patiëntenorganisaties, zorgverzekeraars en aanbieders is een reductie van het aantal structuur- en procesindicatoren, die geen toegevoegde waarde hebben voor de patiënt en/of zorgprofessional, doorgevoerd.

In november 2018 heeft het bestuurlijk overleg Transparantie 1010 indicatoren vastgesteld, waarvan 999 verplichte indicatoren en 11 vrijwillige indicatoren vastgesteld voor verslagjaar 2019. In oktober 2017 werden nog 1388 indicatoren ingediend voor verslagjaar 2018, waarvan 1367 verplicht en 21 vrijwillig.

Beeld: ©zorginzicht.nl

Er zijn in totaal 378 indicatoren, waarvan 271 (25%) proces- en structuurindicatoren geschrapt. In de figuur is het aantal indicatoren weergegeven dat in de afgelopen 7 jaar is vastgesteld. In de figuur is zichtbaar dat er de afgelopen jaren hard gewerkt is aan het verminderen van het totaal aantal indicatoren.

Er zijn voor verslagjaar 2019 drie indicatorensets in zijn geheel geschrapt: nierstenen, Parkinson en Cystic Fibrosis. Voor deze aandoeningen hoeven vanaf verslagjaar 2019 geen indicatoren meer te worden aangeleverd bij het Zorginstituut. Daarnaast is de set zwangerschap en bevalling deels samengevoegd met de set integrale geboortezorg en het resterende deel is geschrapt.

Op zorginzicht.nl zijn voor elke aandoening de indicatorengidsen te downloaden.

Trekker(s): Zorginstituut en NVZ