21. Registratie aan de bron (op schema)

Partijen spreken af om het principe van registratie aan de bron leidend te laten zijn. Ambitie is om in 2020 de deelname aan keurmerken en kwaliteitsregistraties volledig te baseren op reguliere zorggegevens in bronsystemen (Onderhandelaarsakkoord).

Trekker(s): NFU en FMS

Toelichting:
Registratie aan de bron is een landelijk programma waarin - met zorgprofessionals - ervoor gezorgd wordt dat alle zorginformatie eenmalig en op een eenduidige manier wordt vastgelegd. Alleen dan is die informatie voor veel doeleinden te hergebruiken.

Kijk voor meer informatie op de website van registratieaandebron.nl