21. Registratie aan de bron (op schema)

Partijen spreken af om het principe van registratie aan de bron leidend te laten zijn. Ambitie is om in 2020 de deelname aan keurmerken en kwaliteitsregistraties volledig te baseren op reguliere zorggegevens in bronsystemen (Onderhandelaarsakkoord).

Trekker(s): NFU en FMS