23. Onafhankelijke commissie verkent governance t.b.v kwaliteitsregistraties (achter op schema)

Het landschap van kwaliteitsregistraties is complex. Partijen stellen, in samenwerking met Zorginstituut Nederland, vóór 1 juli 2018 een onafhankelijke commissie in die verkent hoe te komen tot een efficiënt werkende governance ten behoeve van kwaliteitsregistraties en de daaruit voortvloeiende dataverzameling. Hierbij betrekt de commissie de kennis en ervaring van bijvoorbeeld andere OESO-landen. De commissie brengt uiterlijk 1 november 2018 advies uit aan VWS. In overleg met partijen bepaalt VWS wat de vervolgacties moeten zijn (Onderhandelaarsakkoord).

Trekker(s): VWS

Toelichting: de commissie heeft haar advies afgerond en dit wordt nu met betrokken partijen in bestuurlijk overleg besproken.