23. Onafhankelijke commissie verkent governance t.b.v kwaliteitsregistraties (afgerond)

Het landschap van kwaliteitsregistraties is complex. Partijen stellen, in samenwerking met Zorginstituut Nederland, vóór 1 juli 2018 een onafhankelijke commissie in die verkent hoe te komen tot een efficiënt werkende governance ten behoeve van kwaliteitsregistraties en de daaruit voortvloeiende dataverzameling. Hierbij betrekt de commissie de kennis en ervaring van bijvoorbeeld andere OESO-landen. De commissie brengt uiterlijk 1 november 2018 advies uit aan VWS. In overleg met partijen bepaalt VWS wat de vervolgacties moeten zijn (Onderhandelaarsakkoord).

Trekker(s): VWS

Toelichting: De commissie governance van kwaliteitsregistraties heeft haar advies afgerond. Het advies is 5 juli 2019 aan de leden van de Tweede Kamer verzonden. Lees voor meer informatie de PDF 'Advies commissie governance van kwaliteitsregistraties'.

Inmiddels is het eindrapport van de kwartiermaker governance van kwaliteitsregistraties augustus 2020 aan de leden van de Tweede Kamer verzonden.

De partijen van het Hoofdlijnenakkoord Medisch Specialistische Zorg hebben op 16 juli 2020 ingestemd met de aanbevelingen van de kwartiermaker. Genoemde partijen zullen de komende maanden de implementatie van de voorgestelde maatregelen uit het rapport verder oppakken.