26. Toezien op afspraken Informatieberaad over gegevensuitwisseling (op schema)

Toezien op de in het Informatieberaad gemaakte afspraken over het gebruik van eenduidige gegevens voor verpleegkundigen (via zorginformatiebouwstenen en snomed) en implementeren van voorzieningen om veilig en betrouwbaar informatie te delen tussen zorgverleners (continu).

Trekker(s): V&VN