27. Horizontaal toezicht voor 80% ziekenhuizen en umc's (op schema)

80% van de ziekenhuizen en universitair medisch centra inrichten op horizontaal toezicht (2020).

Trekker(s): ZN

Ben je benieuwd naar de stand van zaken rondom de implementatie van horizontaal toezicht? Kijk dan op de website horizontaaltoezichtzorg.nl

VIDEO: Slim samenwerken met horizontaal toezicht

Sinds 12 april 2017 zijn ziekenhuizen en zorgverzekeraars het project ‘Horizontaal toezicht’ gestart. Horizontaal toezicht is het samenwerken tussen ziekenhuizen en zorgverzekeraars op basis van vertrouwen, wederzijds begrip en transparantie. In plaats van gegevensgerichte controles achteraf werken partijen samen om de rechtmatigheid van declaraties in de processen vooraf te borgen. Dat scheelt controlewerkzaamheden. Het doel van dit actiepunt is om in 2020 80% van de ziekenhuizen en universitair medisch centra in te richten op horizontaal toezicht. Bekijk de video over de invoering van horizontaal toezicht in het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis in Nijmegen.

Video over horizontaal toezicht