28. Beter inzicht in eisen, richtlijnen en kaders voor Nederlandse ziekenhuizen (achter op schema)

Bevorderen van het inzicht in de eisen, richtlijnen en kaders waar Nederlandse ziekenhuizen aan moeten voldoen. Voorgesteld wordt een centraal overzicht te bieden aan welke eisen, richtlijnen en kaders Nederlandse ziekenhuizen moeten voldoen, zoveel mogelijk aansluitend bij bestaande bronnen en databases. De NVZ werkt samen met betrokken partijen om de data beschikbaar te stellen. De verwachte oplevering is voor eind 2019.

Trekker(s): NVZ

Planning: november 2018