28. Beter inzicht in eisen, richtlijnen en kaders voor Nederlandse ziekenhuizen (afgerond)

Bevorderen van het inzicht in de eisen, richtlijnen en kaders waar Nederlandse ziekenhuizen aan moeten voldoen. Door een centraal overzicht te bieden aan welke eisen, richtlijnen en kaders Nederlandse ziekenhuizen moeten voldoen, zoveel mogelijk aansluitend bij bestaande bronnen en databases. De NVZ werkte samen met betrokken partijen om deze data beschikbaar te stellen.

Trekker(s): NVZ

Planning: november 2018

Toelichting:

Er zijn op dit moment drie databases waarin externe eisen (zoals richtlijnen) worden vastgelegd:

  • LORENZ (een database die is ontwikkeld door Louise Blume, voorheen l’Artis)
  • Het Register van het Zorginstituut
  • Richtlijnendatabase van de FMS

LORENZ werd voorheen door vier ziekenhuizen onderhouden. Het bestuur van de NVZ is in oktober 2018 akkoord gegaan met het overnemen van de LORENZ-database voor een periode van twee jaar. Hierna wordt er geëvalueerd of er voldoende ziekenhuizen gebruik van maken en of zij voldoende toegevoegde waarde ervaren.

Leden van NVZ en NFU kunnen inloggen in een database met een totaaloverzicht van alle externe eisen (richtlijnen, standaarden etc.) waar men aan moet voldoen. Een dergelijk totaaloverzicht was er nog niet. De NVZ organiseert op dit moment de toegang tot de database voor haar leden (en die van de NFU). De database was oorspronkelijk namelijk ingericht voor vier ziekenhuizen.

Meer weten?
Neem contact op via het contactformulier op deze website of met de NVZ door te mailen naar e.deloos@nvz-ziekenhuizen.nl