3. Kleinere rapportages voor opleidings- en kwaliteitsvisitatie (afgerond)

Verminderen omvang rapportages voor opleidings- en kwaliteitsvisitatie.

Trekker(s): FMS

Planning: december 2018

Toelichting: Vanuit de schrapsessies in 2018 is afgesproken dat de Federatie Medisch Specialisten een oproep doet aan de wetenschappelijke verenigingen:

- om bij opleidings- en kwaliteitsvisitaties de omvang van de aan te leveren rapportages te verminderen.

- om opleidings- en kwaliteitsvisitaties inhoudelijk te integreren zodat dubbelingen verdwijnen.

Beide acties hebben plaatsgevonden en goed vervolg gekregen. Een verscheidenheid aan projecten is gestart of inmiddels afgerond om de ervaren administratieve lasten bij visitaties te verminderen.

Zo hebben 14 wetenschappelijke verenigingen zich verenigd in een project en nemen hun instrumenten en normen onder de loep om de registratielast zo te verminderen. Voorbeelden van resultaten zijn:

  • Meerdere wetenschappelijke verenigingen plannen de kwaliteits- en opleidingsvisitatie op hetzelfde moment. Hierdoor wordt veel tijdwinst geboekt. Inmiddels hebben acht wetenschappelijke verenigingen de samenvoeging gerealiseerd.
  • De Nederlandse Vereniging voor Heelkunde (NVVH) heeft de controle op dossiervoering geschrapt en kno-artsen mogen gebruikmaken van reeds bestaande informatie uit patiëntenenquêtes van het ziekenhuis.
  • De Nederlandse Orthopedie Vereniging (NOV) heeft de aan te leveren informatie voor kwaliteitsvisitatie opgeschoond en het programma voor de visitatie ingekort.
  • De Nederlandse Internisten Vereniging (NIV) is een project gestart om het visitatiesysteem voor de dialysecentra te herzien. En daarbij de doublure van de HKZ-accreditatie met die van de ziekenhuisbrede visitatie te schrappen.

De wetenschappelijke verenigingen nemen hun instrumenten en normen onder de loep om de registratielast zo te verminderen.

Heeft u vragen over dit actiepunt, neem dan contact met ons op.