3. Kleinere rapportages voor opleidings- en kwaliteitsvisitatie (afgerond)

Verminderen omvang rapportages voor opleidings- en kwaliteitsvisitatie.

Trekker(s): FMS

Planning: december 2018

Toelichting: Vanuit de schrapsessies in 2018 is afgesproken dat de Federatie Medisch Specialisten een oproep doet aan de wetenschappelijke verenigingen:

- om bij opleidings- en kwaliteitsvisitaties de omvang van de aan te leveren rapportages te verminderen.

- om opleidings- en kwaliteitsvisitaties inhoudelijk te integreren zodat dubbelingen verdwijnen.

Beide acties hebben plaatsgevonden en goed vervolg gekregen.

Een uitgebreidere toelichting vanuit de partijen volgt binnenkort. Heeft u voor die tijd vragen over dit punt, neem dan contact met ons op.