4. Werklast uit lokale invulling IFMS reduceren (op schema)

Werklast uit lokale invulling IFMS reduceren.

Trekker(s): FMS

Planning: september 2018

Toelichting: De Federatie Medisch Specialisten (FMS) heeft een oproep aan haar leden gedaan om IFMS terug te brengen naar de oorspronkelijke leidraad, het College Geneeskundige Specialismen verzocht om IFMS als herregistratie-eis terug te brengen naar de basis en de IGJ verzocht om IFMS als indicator in de basisset te schrappen. In 2019 krijgt dit actiepunt een vervolg in het deelproject 'Ontregel IFMS'.