5. 'Weet wat je meet' en 'Minder papier meer tijd voor zorg' in de cure (achter op schema)

Doorontwikkeling en toepassing in de cure van de toolkit 'Minder papier meer tijd voor zorg'.

Trekker(s): V&VN

Planning: september 2018

Toelichting:
V&VN werkt samen met VWS om de toolkit beschikbaar te maken voor de medisch specialistische zorg. Verwachte oplevering is eerste kwartaal 2020.

De onderstaande middelen worden op dit moment aangepast en zijn straks beschikbaar. Zie hier de voorbeelden van de instrumenten voor de Langdurige zorg die nu voor de MSZ worden aangepast:

Met betrokken partijen is afgesproken om ‘weet wat je meet’ bij nader inzien niet apart te ontwikkelen voor de MSZ, aangezien de praktijk van de langdurige zorg leert dat deze bijna niet gebruikt wordt.

Mocht u geïnteresseerd zijn in het bestaande document, ‘Weet wat je meet’ zoals ontwikkeld voor de langdurige zorg door Vilans kijk dan op de website van Vilans. Mocht u vragen hebben over dit actiepunt, neem dan contact op.