7. Machtigingen hulpmiddelen eenvoudiger of afschaffen (achter op schema)

Verbeteren machtigingenprocedure hulpmiddelen en waar mogelijk afschaffen machtigingen.

Trekker(s): ZN, zorgverzekeraars, medisch specialisten, ziekenhuisverpleegkundigen, FMS, V&VN, NVZ, NFU en ziekenhuizen

Planning: januari 2019