7. Machtigingen hulpmiddelen eenvoudiger of afschaffen (achter op schema)

Verbeteren machtigingenprocedure hulpmiddelen en waar mogelijk afschaffen machtigingen.

Trekker(s): ZN

Planning: januari 2019