7. Machtigingen hulpmiddelen eenvoudiger of afschaffen (achter op schema)

Verbeteren machtigingenprocedure hulpmiddelen en waar mogelijk afschaffen machtigingen.

Trekker(s): ZN

Planning: januari 2019

Toelichting: ZN is een projectplan machtigingen en hulpmiddelen gestart over alle ORDZ zorgsectoren heen.

Aan het einde van het project zijn een aantal producten opgeleverd, namelijk een overzicht van de huidige situatie binnen alle domeinen inclusief knelpunten en de relaties tussen de domeinen. Een tweede product betreft een overzicht met daarin antwoorden, mogelijke oplossingen en oplossingsrichtingen dat in samenwerking met de stakeholders is opgesteld. Een plan voor implementatie & communicatie zal eveneens onderdeel hiervan vormen. Verwachte oplevering van bovenstaande producten is eind 2019.