8. Tegenstrijdige eisen inventariseren d.m.v. patiëntenreizen (afgerond)

Inventariseren van tegenstrijdige eisen door middel van patiëntenreizen.

Trekker(s): VWS

Planning: december 2018

Toelichting:

Het onderzoek, dat wordt uitgevoerd door Q-Consult Zorg, is inmiddels van start gegaan. Verwachte opleverdatum is eind 2019.

In drie ziekenhuizen wordt een specifieke groep patienten gevolgd, waarbij administratieve lasten voor zowel de zorgprofessional als de patient in kaart worden gebracht. Lees voor meer informatie het artikel 'Patiëntreizen helpen bij het ontregelen in de zorg' (26 september 2019) op de website van qconsultzorg.nl

In januari 2020 is het rapport patiëntreizen opgeleverd. Voor meer informatie bekijkt u het rapport of leest u dit nieuwsbericht.