8. Tegenstrijdige eisen inventariseren d.m.v. patiëntenreizen (achter op schema)

Inventariseren van tegenstrijdige eisen door middel van patiëntenreizen.

Trekker(s): VWS

Planning: december 2018

Toelichting: de aanbestedingsprocedure voor dit onderzoek loopt.