9. Knelpunten wet- en regelgeving inventariseren (afgerond)

Knelpunten voortvloeiend uit wet- en regelgeving in sessies met betrokken partijen en professionals inventariseren.

Trekker(s): NFU

Planning: september 2018

Afgerond
Toelichting: Beleidsregel Nza is aangepast per 2019.