Komt de Ontregelbus na de zomer bij u langs?

Het afgelopen jaar zijn in het kader van het programma [Ont]regel de Zorg al allerlei maatregelen in gang gezet om de regeldruk in de zorg terug te dringen, met onder meer schrapsessies om van overbodige regels af te komen. De focus daarvan lag tot nu vooral op het wegnemen van knelpunten op landelijk of stelselniveau. Maar veel regeldruk ontstaat juist binnen zorginstellingen zelf. Hoog tijd om daar in te duiken en meer tijd en ruimte te creëren voor goede zorg! Daarvoor zet het ministerie van VWS de Ontregelbus in.

Direct naar Ontregelbus informatiepagina